ΜΑΓΕΛ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ: 6ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ, Τ.Θ. 1116, Τ.Κ. 41500
Τηλ.:(+30) 2410 660960, Fax:(+30) 2410 660961

Α.Φ.Μ. 094280736, Δ.Ο.Υ.: Γ΄ΛΑΡΙΣΑΣ,
Αριθμός ΓΕΜΗ 026548140000
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 view download
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 view download
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 2014 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 view download