ΜΑΓΕΛ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ: 6ο χλμ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ, Τ.Θ. 1116, Τ.Κ. 41500
Τηλ.:(+30) 2410 660960, Fax:(+30) 2410 660961

Α.Φ.Μ. 094280736, Δ.Ο.Υ.: Γ΄ΛΑΡΙΣΑΣ,
Αριθμός ΓΕΜΗ 026548140000
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 view download
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 view download
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 2014 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 view download
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2016 view download